Idrottsolyckor

Olyckor relaterade till idrott är relativt vanligt. Det finns vissa idrotter som orsakar fler skador än andra, men gemensamt för alla former av idrott är att det förekommer en risk för olyckor. Under idrottens historia har det inträffat både allvarliga och mindre allvarliga olyckor. De skador och olyckor som inträffat har lett till att man aktivt försöker skydda de som idrottar genom flertalet säkerhetsåtgärder. Skydd av olika slag är ett exempel på det. De skydd som är framtagna för en viss idrott finns för att undvika de vanligaste skadorna inom sporten. Idag är det också vanligt att idrottsklubbar har egna läkare och fysioterapeuter som snabbt kan kopplas in ifall något skulle hända. Trots alla förebyggande åtgärder är det dessvärre omöjligt att helt och hållet lyckas eliminera idrottsskador. Det man kan göra för att minska sannolikheten för dem är att använda den utrustning som krävs och att vara noga med att inte utsätta sig själv för onödiga risker.

Olika typer av idrottsskador

I Sverige har vi tyvärr erfarenhet av idrottsolyckor som resulterat i att utövaren fått sätta livet till. En svensk idrottare som förolyckats är Matilda Rapaport som dog i följderna av en lavin i Chile 2016. Rapaport begravdes under lavinen då hon inte hann utlösa sin airbag och avled några dagar senare på sjukhus. I övriga delar av världen har det också förekommit dödsfall. En känd idrottare som dog på grund av en olycka var proffsboxaren Benny Paret. Efter ett han fått ta emot ett ordentliga slag i ringen under en match förlorade han medvetandet och dog. Det här är exempel på idrottsolyckor med de värsta tänkbara konsekvenserna. Vanligast är dock att idrottsolyckor inte resulterar i dödsfall. I Sverige är det fotboll, hockey och ridsport som ligger högst i olycks- och skadestatistiken. Något många inte tänker på är att även åskådarna kan skadas under pågående matcher. Det har hänt att läktare rasat och att publiken fått puckar i ansiktet som orsakat allvarliga skador. Kort sagt är man inte helt säker från idrottsskador även fast man bara är åskådare.

Tips för återhämtning efter en olycka

Om man råkar ut för någon form av skada på grund av en idrott är det viktigt att man låter kroppen återhämta sig. Gör man inte det kan det resultera i att man kommer få livslånga men på grund av skadan. Man skall alltid följa läkarnas rekommendationer och ta del av den rehabilitering som behövs. Om man lider av mycket smärta efter en skada finns det enklare saker man kan göra själv. ställbara sängar ger maximal avlastning och kan göra att det blir lättare att sova, vilket är viktigt för att kroppen skall kunna återhämta sig. Det är också viktigt att inte börja träna för hårt efter en skada utan att ta det i sin egen takt. Vissa personer kan drabbas av en rädsla för ytterligare olyckor om man redan varit med om en. Upplever man en sådan rädsla är det bra att kontakta en psykolog som kan hjälpa till att övervinna den.

storeone