Utveckla idrottsföreningen med hjälp av feedback

Det är betydelsefullt för alla olika verksamheter att hela tiden jobba för att bli bättre. Även för en idrottsförening är det viktigt att arbeta för att hela tiden förbättra verksamheten. För att kunna göra förbättringar är det en bra idé att ta emot feedback från medlemmarna i idrottsföreningen. När du får insikter från feedback är det möjligt att ta mycket smartare beslut. För att kunna samla in feedback från medlemmar är ett tips att gå in på https://www.questback.com/se/ som är en ledande feedbacklösning och som erbjuder bland annat enkätverktyg.

Hitta rätt feedbacklösning

Genom att surfa in på https://www.questback.com/se/ kan du hitta den bästa feedbacklösningen för idrottsföreningen. Det är inte helt enkelt alla gånger att hitta den rätta feedbacklösningen. Det är möjligt att testa Questback kostnadsfritt. Du kan även få bra tips av dem för att bland annat öka svarsfrekvensen.

Skicka ut enkäter regelbundet

När det kommer till utveckling av en idrottsförening är det bra att löpande be medlemmarna om feedback. De kan ha åsikter och önskemål som exempelvis att hbtq-certifiera föreningen. För att hela tiden kunna komma framåt behövs det regelbundet skickas ut enkäter till medlemmarna. Därför är det en bra idé att verkligen hitta ett bra verktyg. Även om ekonomin är tight är det en investering. Tänk även på att analysera svaren som kommer in på ett bra sätt.

storeone