Idrottsföreningarnas betydelse för Sverige

Idrottsföreningar spelar en viktig roll i Sverige och med största säkerhet även i andra länder.

Det spelar ingen roll vilken typ av idrottsförening det handlar om, då samtliga bidrar med mycket till vårt samhälle. Även om man kanske inte tänker på det, så kan en idrottsförening hjälpa många människor till ett bättre liv.

Fördelarna med en idrottsförening

Fördelarna med en idrottsförening är givetvis många. För det första skapar det en gemenskap som man inte ska underskatta. Det handlar både om barn och ungdomar som kan samlas för att utöva sin favoritidrott tillsammans, men en del idrotter kan även äldre delta aktivt i. Om man tar ett fotbollslag som exempel, kan de äldre i byn eller staden gå på träningar eller matcher för att skapa sig en träffpunkt där de samtidigt som har möjligheten att skaffa nya vänner. Detta är ett bra alternativ för många som kanske annars skulle bli sittandes hemma i sin ensamhet.

En annan fördel med idrottsföreningar är att de bidrar mycket till folkhälsan. Det sätter människor i den rörelse som är nödvändig för att kroppen och huvudet ska må bättre.

Fördelarna med en idrottsförening slutar inte där. Som medlem i en idrottsförening lär man sig viktiga egenskaper som kan vara väldigt betydelsefulla under hela livet. Det kan exempelvis handla om respekt för andra människor, att arbeta i grupp samt att lära sig hantera såväl framgångar som motgångar.

Vad krävs för att en idrottsförening ska fungera?

I de mindre idrottsföreningarna är det ofta essentiellt att kunna nyttja ideella arbetare, många gånger i form av ungdomstränare, materialförvaltare med mera. Det är även viktigt att ha kompetent personal som sköter ekonomin i idrottsföreningen. Det gäller många gånger att vända på varenda krona i de mindre idrottsföreningarna, och man måste därför vara smart och ha framförhållning. Det är även viktigt att ha bra och pålitliga partners och leverantörer så inkomsterna kommer in i tid. Det är nämligen inte så kul att tjata och skicka påminnelser för att få in sina betalningar. Om problem med betalningar skulle uppstå, kan det vara bra att kunna reducera kreditförlusterna med hjälp av inkasso, så man kan känna att man inte äventyrar ekonomin.

Vad har idrottsföreningarna gjort för Sverige?

Utöver ovanstående, har idrottsföreningarna på många sätt bidragit till att sätta Sverige på kartan. Utan idrottsföreningarna hade vi inte kunnat fostra internationella stjärnor som exempelvis Zlatan Ibrahimovic, Sarah Sjöström eller Henrik Lundqvist . Tillsammans med många andra har de blivit idoler för dagens barn och ungdomar, vilket i sin tur har lett till att återväxten i många av våra idrotter fortsatt på ett bra sätt. Om några år kommer det leda till att Sverige kommer ha ännu fler idrottsstjärnor som kan ta världen med storm!

storeone