Artros – ett hinder du ofta kan övervinna

Att idrotta är för många en viktig del av livet och man räknar med att omkring 3 miljoner människor är engagerade inom ramen för de organiserade idrotten i Sverige. Riksidrottsförbundet nämner livslångt idrottande, “idrott hela livet”, som ett av sina viktigaste mål i Strategisk plan för svensk idrott 2018-2021 där man lägger ut texten om detta.

I livets olika faser har man olika lust och förutsättningar att träna eller till och med tävla. Med åren kommer kroppen att svara annorlunda på träning, andra skador och hinder börjar ge sig tillkänna och att komma tillbaks efter skador tar längre tid.

Vad är artros?

Ett av de vanligare hindren är artros, en ledsjukdom som främst angriper brosket, den vävnad som klär skelettet i alla leder. Brosket gör att lederna glider lätt och att de fungerar som de ska. När brosket bryts ner blir det svårare att använda leden, man kan bli stel och få ont. Leder kan svullna och man kan få besvär med “knäppningar”. Det är vanligt med artros höft och knän, men man kan också drabbas exempelvis i fingrar, tår, rygg och nacke.

Ungefär en fjärdedel av alla svenskar över 45 har artros. Det innebär inte bara problem för den enskilde utan för också med sig betydande kostnader för sjukskrivningar och olika vårdinsatser.

Det går att behandla

Av många skäl är det alltså viktigt att behandla artros på rätt sätt. Beroende på vilken typ av artros men har, och i vilken fas av sjukdomen man befinner sig finns olika behandlingsformer. Det första steget mot en verkningsfull behandling är ofta att träffa en fysioterapeut (en sjukgymnast). Det är också en fördel att behandla artros i tid, innan besvären hunnit bli allt för stora.

I de flesta fall kan man bli bättre och få mindre besvär genom att träna rätt. Rätt träning stärker muskler som avlastar och stimulerar också brosket att växa så att besvären av artrosen minskar, ofta högst väsentligt.

Träning behöver inte vara jobbigt

Att träna rätt behöver inte vara jobbigt. I många fall handlar det om förhållandevis lågintensiv träning, om övningar man varken blir svettig av eller behöver ha speciell klädsel eller utrusning för. man kan lugnt träna hemma eller på jobbet.

På flera orter runt om i Sverige finns så kallade artrosskolor, där man kan få lära sig om sjukdomen, hur man lever med den och vad man kan göra åt den. Sök gärna också på internet efter digital artrosbehandling, exempelvis på Joint Academy där man kan få många bra tips.

Sund livsstil hjälper

Det finns en tydlig koppling mellan artros och övervikt. Att träna och att äta hälsosamt är alltså speciellt viktigt för den som har artros. Dock är inte vikten hela sanningen. Muskler väger som bekant mer än fett, och muskler har en förmåga att avlasta leder som drabbats, därför är det viktigare att vara stark än att vara smal.

Även i de fall det visar sig att problemen kräver operation är övningarna, träningen, viktig. Och det av flera skäl, för att minska riskerna, ge bättre resultat av ingreppen och för att förkorta rehabiliteringen.

storeone