Droger, tobak och alkohol är inget som hör hemma i sportvärlden

Sport och idrott är mycket omtalat i dagens samhälle. Att röra på sig är mycket viktigt för hälsans skull, oavsett hur man gör det. Det går lika bra att åka skidor, rida eller träna på gym. Gemensamt för alla sporter och idrotter är dock att vissa saker inte hör hemma där. Droger, alkohol och tobak är exempel på detta. Dessa saker är inte bara dåliga för hälsan, de kan också göra andra skada eller ge dem sjukdomar. Alkohol till exempel, kan i för stora mängder orsaka aggressivitet och olyckor, då man ofta får sämre koncentrationsförmåga. Detta kan skada både dig och andra.

Hälsosam sport för alla

När man går ut ser man ofta någon stå med en cigarett i handen. Detta kan även synas i direkt anslutning till olika sportanläggningar. Många anläggningar bestämmer sig nu för att bli så kallade rökfria idrottsanläggningar. Detta innebär att personal och utövare av sporten inte får röka inom anläggningens gränser. Anställda får oftast inte heller röka under arbetstid. Många ridskolor har infört detta med rökfri anläggning, både för att det är hälsofrämjande för såväl människor som djur, men också för att brandrisken minskar radikalt. En cigarettfimp på fel ställe i eller vid ett stall kan orsaka stor förödelse, eftersom det finns barn, djur och brännbart material där. Hamnar en glödande fimp i torrt spån, hö, halm eller foder är risken stor att det börjar brinna. Både människor och djur kan ta allvarlig skada av detta.

Att hålla ordning anläggningen

Det är viktigt att hålla sin idrottsanläggning i gott skick. Både för de som utövar sporten, men även för att omgivningen ska få ett gott intryck. Kommer blivande medlemmar eller idrottsutövare till en anläggning i dåligt skick, där det ligger cigarettfimpar, flaskor eller drogtillbehör överallt, är det nästan helt troligt att de kommer välja en annan anläggning att utöva sin sport hos. Med hjälp av målare stockholm hålls flera anläggningar i gott skick med välmålade fasader och ytor. Detta gör att omgivningen ser positivt på sporten och utövarna vill gärna återkomma till den välskötta anläggningen. Om idrottsanläggningen sköts på rätt sätt, leder detta till att fler personer får upp ögonen för idrott och vill deltaga. Detta innebär att fler och fler kommer börja röra på sig och på så vis kan sjukdomar och övervikt i samhället minskas.

storeone